دوشنبه 4 مهر 1401 |

متن مقالات

 | تاریخ ارسال: 1400/4/30 | 
۱۴۰۰/۴/۳۱ - در چیستی دیپلماسی مضاف

در چیستی دیپلماسی مضاف

دیپلماسی مضاف، مفهومی نوین است که در فضای روابط خارجی هویدا شده است. به طور خلاصه این دیپلماسی را چنین می توان تعریف کرد: گونه ای از کاربست تعاملات خارجی با تکیه ویژه بر توانمندی و ظرفیت های موجود در ساحت های دیگر زندگی جمعی و اجتماعی. از این منظر، دیپلماسی که قید، تخصیص و تعلقی از مفاهیم حوزه های دیگر بر آن اضافه شده و در ذات خود می تواند مسیر، بستر و امکانات جدیدی را به حیطه عمل دیپلماسی بیفزاید. به عبارت دیگر، دیپلماسی مضاف، بهره مندی از توانایی های موجود و مندرج در بخش های به ظاهر غیر مرتبط با حوزه بین الملل با هدف پیشبرد ... ادامه

۱۴۰۰/۴/۳۱ - احیای دیپلماسی گردشگری؛ ضرورتی انکار ناپذیر در روابط خارجی
احیای دیپلماسی گردشگری؛ ضرورتی انکار ناپذیر در روابط خارجی
“استفاده از قدرت سخت یا قدرت نظامی برای تحت‌تاثیر قراردادن رفتار و علایق طرف‌های سیاسی در راستای رسیدن به اهداف دیپلماتیک به سرعت در حال دگرگونی است. امروزه، از جمله سازوکارهای بین‌المللی دولت‌ها برای تاثیر بر علایق و جذب مخاطب خارجی و همسو کردن آنها به نفع سیاست‌های کشور و بهبود روابط، استفاده از قدرت نرم است.” البته پرواضح است که در دیپلماسی دوران جنگ سرد، اصولا دیپلماسی به روابط میان حکومت‌ها مربوط می‌شد ولی در عصر جهانی‌شدن، دیپلماسی برای مردم و جوامع است. زیرا افکار عمومی نسبت به سیاست‌های اتخاذ شده به‌قدری حساس شده است که دیگر تنظیم و اجرای سیاست خارجی به دستگاه‌های رسمی بسنده نمی‌کند و ده‌ها ... ادامه

۱۴۰۰/۴/۳۰ - دیپلماسی دیجیتال؛ شکست مرزهای دیپلماسی سنتی

دیپلماسی دیجیتال؛ شکست مرزهای دیپلماسی سنتی

دیپلماسی، فن اجرای سیاست خارجی و راهی در جهت پیشبرد اهداف، منافع، سازوکارها در محیط بین‌المللی و شامل کلیه اقداماتی است که یک دولت در روابط خارجی خود در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجاری، مالی، تکنولوژیک، امنیتی و نظامی با هدف افزایش منافع یا کاهش مضار از مسیر سیاست خارجی انجام می‌دهد. در این معنا کلیه اقدامات دولت ها در تعامل یا تقابل با یکدیگر ذیل مفهوم دیپلماسی قرار می گیرد. در حقیقت دیپلماسی ظرف تعاملات واحدهای سیاسی با یکدیگر صرف نظر از محتوای این تعاملات است. دیپلماسی در واقع ابزار و روشی برای رسیدن به اهداف مورد نظر کشورها ... ادامه


۱۴۰۰/۴/۳۰ - دیپلماسی انرژی؛ رهاسازی هوشمند انرژی نهفته در دیپلماسی

دیپلماسی انرژی؛ رهاسازی هوشمند انرژی نهفته در دیپلماسی

در طول قرن بیستم و سال‌های آغازین قرن بیست و یکم، ابزارها و شیوه‌های تامین اهداف و امنیت ملی کشورها متحول شده است. دیگر سران کشورها در رسیدن به اهداف خود، صرفا به ابزار سخت و نظامی متوسل نمی‌شوند. زبان زمانه عوض شده و استفاده از ابزار نرم و گفتگو و تعامل یا توافق برای دستیابی به اهداف مشترک یا همان دیپلماسی را در اولویت سیاست خارجی قرار گرفته است. گرچه در دنیای امروز، بیشتر از گذشته سایه شوم جنگ، در صورت به نتیجه نرسیدن دیپلماسی، بر سر ملت‌های بی دفاع و کم بنیه و ضعیف همچنان گسترده است. شمشیر دموکلس جنگ، در دستان سیاستمداران ... ادامه


۱۴۰۰/۴/۳۰ - دیپلماسی آب؛ آبی کردن جهان خشک سیاست

دیپلماسی آب؛ آبی کردن جهان خشک سیاست

بشر از دیرباز سه دسته رفتار داشته است؛ رفتارهای دوستانه، رفتارهای خصمانه و رفتارهای معمول که در قالب هیچ یک از دو رفتار پیشین نمی‌گنجد. این سه دسته رفتارهای طبیعی، به مرور زمان، سه دسته رفتار جمعی را شکل داده است که هر کدام بتدریج سه مدل رفتاری در حوزه علوم اجتماعی را به وجود آورده است. در زندگی جمعی و جامعه نیز اصناف رفتارهای سیاسی را می‌توان ذیل همین دسته بندی سه گانه در نظر گرفت. در حوزه سیاست نیز تقریبا همین سه دسته رفتار، جهت گیری عمومی واحدهای سیاسی را شکل می‌دهد. دسته نخست رفتارهای تعاملی را در سیاست خارجی در پیش می‌گیرند  ... ادامه


۱۴۰۰/۴/۳۰ - دیپلماسی علم و فناوری؛ هنر مذاکره در خدمت علم

دیپلماسی علم و فناوری؛ هنر مذاکره در خدمت علم

دیپلماسی به مجموعه فعالیت‌هایی گفته می‌شود که دستگاه سیاست خارجی کشور برای رسیدن به اهداف اجماعی و مورد نظر حاکمیت در عرصه روابط بین‌الملل انجام می‌دهند. این سیاست ورزی گاه از مسیر گفتگو و مذاکره و تعامل است و هنگامی که این روش به بن بست می‌رسد، آن گاه زمان کاربست قدرت عریان و سخت و سپس جنگ فرا می‌رسد. دیپلماسی در حقیقت مانع تحقق جنگ میان کشورها و کاهش هزینه‌های زندگی جمعی واحدهای سیاسی با منافع گوناگون و متضاد است. ابزار مهم دیپلماسی مدیریت گفت‌وگو تا رسیدن به هدف مطلوب است و دیپلمات‌ها مجریان آن سیاست تا قبل از وقوع جنگ ... ادامه

۱۴۰۰/۴/۳۰ - دیپلماسی دفاعی؛ مذاکره برای صلح و امنیت

دیپلماسی دفاعی؛ مذاکره برای صلح و امنیت

یکی از جذاب‌ترین حوزه‌های سیاست خارجی، عرصه دیپلماسی و مذاکره و گفتگو است. مهارت و توانمندی کشورها در دستیابی به اهداف سیاست خارجی و تامین منافع یا امنیت ملی، عموما در مذاکره و دیپلماسی خود را به منصه ظهور می‌رساند. در این حوزه است که دیپلمات‌ها همانند رزمندگانی کارآزموده و آگاه و متخصص، با شناختی که از نقاط قوت و ضعف حریف و رقیب به دست آورده‌اند، می‌کوشند منافع ملی را پاسداری کنند و بر دامنه آن بیفزایند. از دیپلماسی غالباً به عنوان علم و هنر انجام مذاکرات و برقراری روابط بین‌الملل از طریق مداخله ... ادامه


۱۴۰۰/۴/۳۰ - دیپلماسی محیط زیست؛ گفت‌وگو برای جهانی قابل زیست

دیپلماسی محیط زیست؛ گفت‌وگو برای جهانی قابل زیست

از دیپلماسی غالباً به عنوان علم و هنر انجام مذاکرات و حفظ و توسعه روابط میان کشورها و دفاع از منافع و ارزشهای یک واحد سیاسی یاد می‌شود. این مهارت عموما در راه تبدیل اهداف بلندمدت یک کشور از قوه به فعل و محقق ساختن آمال و آرزوهای یک ملت از مسیر گفتگو و تعامل هدفمند صورت می‌گیرد. به عبارت بهتر و دقیق‌تر، دیپلماسی راه عملی دستیابی اهداف، از طریق گفتگو، تعامل، مذاکره و دادوستد است. دیپلماسی در حقیقت راه بسیار کم‌هزینه، معقول، منطقی و مبتنی بر تعامل در معنای وسیع آن، با هدف حفظ و گسترش هویت، پرستیژ و اعتبار یک ملت و کمک به تحقق اهداف موردنظر از طریق بهترین و ... ادامه


۱۴۰۰/۴/۳۰ - دیپلماسی زیارت؛ آمیزه دین و اقتصاد در سیاست خارجی

دیپلماسی زیارت؛ آمیزه دین و اقتصاد در سیاست خارجی

دیپلماسی آداب شناخت زیر و بم‌های گفت‌وگو تعامل در روابط بین‌الملل است. نوعی از گفت‌وگو و اندرکنش میان خود و دیگری با هدف افزایش سطح دسترسی به منابع مورد تنازع و در نهایت گسترده کردن بهره‌مندی از امکانات و ظرفیت‌های موجود که از مسیری غیر منتهی به جنگ به دست می‌آید. در حقیفت راه طولانی، پر زحمت اما کم هزینه‌تر در مقایسه با جنگ برای حل و فصل منازعات مختلفی که میان کشورها رخ می‌دهد. عمده این درگیری‌ها به منظور جلب نفع بیشتر یا دفع ضرر کمتر است که گاه قدرت نظامی و تمایل به استفاده از آن مانع از تحقق این راه و آن هدف می‌شود. دیپلماسی در حقیقت "نه" به جنگ و درگیری  ... ادامه


۱۴۰۰/۴/۳۰ - دیپلماسی سلامت؛ ضامن سلامت شهروندان جامعه جهانی

دیپلماسی سلامت؛ ضامن سلامت شهروندان جامعه جهانی

از دیپلماسی غالباً به عنوان علم و هنر انجام مذاکرات و برقراری روابط بین‌الملل از طریق مداخله دیپلمات‌های حرفه‌ای یاد می‌شود. این مهارت عموما در راه تبدیل اهداف بلند مدت یک کشور از قوه به فعل صورت می‌گیرد. به عبارت بهتر و دقیق‌تر، دیپلماسی راه عملی دستیابی اهداف از طریق گفتگو، تعامل، مذاکره و داد و ستد است. دیپلماسی در حقیقت راه بسیار کم هزینه، معقول، منطقی و مبتنی بر تعامل در معنای وسیع آن، با هدف حفظ و گسترش هویت، پرستیژ و اعتبار یک ملت و کمک به تحقق اهداف مورد نظر از طریق بهترین و مناسب ترین روش‌ها است. تامین اهداف و منافع بلند مدت ..ادامه

۱۴۰۰/۴/۳۰ - دیپلماسی رسانه‌ای؛ بازنمایی منافع ملی با زبان و منطق رسانه

دیپلماسی رسانه‌ای؛ بازنمایی منافع ملی با زبان و منطق رسانه

دیپلماسی پوششی برای اجرای سیاست خارجی و راهی در جهت عملیاتی‌کردن اهداف، منافع، سازوکارها در محیط بین‌المللی و شامل کلیه اقداماتی است که یک دولت در روابط خارجی خود در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، تجاری، مالی، تکنولوژیک، امنیتی و نظامی انجام می‌دهد. در دیپلماسی دوران جنگ سرد، اصولا دیپلماسی به روابط میان حکومت‌ها مربوط می‌شد. در عصر جهانی‌شدن دیپلماسی بستری برای تامین منافع و حضور فعال مردم نهادهای مدنی و بخش خصوصی است در بستری که دولت ها و حکومت‌ها آن را فراهم می‌کنند. ... ادامه


۱۴۰۰/۴/۳۰ - دیپلماسی سینمایی؛ هنرمندی در عرصه سیاست خارجی

دیپلماسی سینمایی؛ هنرمندی در عرصه سیاست خارجی

دیپلماسی به شیوه‌ مسالمت‌آمیز سیاسی در حل‌وفصل منازعات بین‌المللی گفته می‌شود و نقطه مقابلِ استفاده از شیوه نظامی بدین منظور است. در واقع تحقق منافع، استراتژی‌ها و اهداف ملی یک ملت را می‌توان به صورت عینی در چارچوب دیپلماسی مشاهده کرد. دیپلماسی شیوه تعامل میان دولت‌ها صرفنظر از رقابت، خصومت یا همزیستی است. دیپلماسی در حقیقت بستر دادوستدهای سیاسی فیمابین کشورها است که زمینه را برای تعاملات دیگر به شکل مناسب و فارغ از جنگ و درگیری‌های نظامی و استفاده از قدرت سخت فراهم می‌کند. به تعبیر یکی از صاحب نظران سیاسی، دیپلماسی به روابط میان ...ادامه

۱۴۰۰/۴/۳۰ - دیپلماسی ورزشی؛ بستر صعود سیاست خارجی بر سکوی افتخار

دیپلماسی ورزشی؛ بستر صعود سیاست خارجی بر سکوی افتخار

دیپلماسی به شیوه‌ مسالمت‌آمیز سیاسی در حل‌وفصل منازعات بین‌المللی گفته می‌شود و نقطه مقابلِ استفاده از شیوه نظامی بدین منظور است. در واقع تحقق منافع، استراتژی‌ها و اهداف ملی یک واحد سیاسی را می‌توان به صورت عینی در چارچوب دیپلماسی مشاهده کرد. دیپلماسی شیوه تعامل میان دولت‌ها صرف‌نظر از رقابت، خصومت یا همزیستی و در حقیقت بستر دادوستدهای سیاسی فیمابین کشورها است که زمینه را برای تعاملات دیگر به شکل مناسب و فارغ از جنگ و درگیری‌های نظامی و استفاده از قدرت سخت فراهم می‌کند. ... ادامه


۱۴۰۰/۴/۳۰ - دیپلماسی تجاری؛ ضرورت احیای فریضه اقتصادی

دیپلماسی تجاری؛ ضرورت احیای فریضه اقتصادی

واژه دیپلماسی به معنی روابط بین‌المللی میان دولت‌ها و ملت‌ها و اعمال خواسته‌ها و پیگیری اهداف یک ملت در عرصه سیاست خارجی از طریق مذاکرات رسمی دیپلمات‌های دو کشور است. دیپلماسی، راه‌حل عملی دستیابی به اهداف ملی از طریق گفتگو، تعامل، مذاکره و دادوستد است. امروزه دیپلماسی، در حقیقت به راهکار بسیار کم‌هزینه، معقول، منطقی و مبتنی بر تعامل و نیز گزینه‌ای مطلوب و ارجمند در تامین منافع بلندمدت ملی و بین‌المللی تبدیل شده است. این تعاملات میان دولت‌ها از دیرباز وجود داشته و زمینه‌های مختلفی را در بر می‌گرفته که خود موجبات هم‌گرایی یا واگرایی میان دولت‌ها و ملت‌ها را فراهم می‌آورده است. در طول زمان، تغییر و ... ادامه


۱۴۰۰/۴/۳۰ - دیپلماسی عمومی؛ جذب افکار عمومی جهانی


دیپلماسی عمومی؛ جذب افکار عمومی جهانی

"دیپلماسی از واژه یونانی دیپلم گرفته شده و به لحاظ لغوی به معنای «تاکردن» است. کلمه دیپلما نیز از فعل مذکور مشتق شده و حاکی از «نوشته تاشده» یا طومار مانندی است که اگر به کسی اعطا می‌گردید دارای امتیازات خاصی می‌شد. برای مثال هنگام اعطای آن به فرستادگان دولت‌ها، آنها را دیپلمات و حرفه آنها را دیپلماسی نام می‌نهادند." علاوه ‌براین دیپلماسی در زبان‌های اروپایی تا اواخر قرن هجدهم به معنای علم مطالعه اسناد و مدارک بود ولی از آن پس به مفهوم علم اداره روابط بین‌المللی اطلاق می شد. به لحاظ مفهومی، دیپلماسی در معنای سنتی آن شامل تعاملاتی است که بین حکومت‌ها و دولت‌ها جریان ... ادامهدفعات مشاهده: 449 بار   |   دفعات چاپ: 85 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وبگاه متعلق به مؤسسه دانش پذیران مطالعات جهان است.

طراحی و برنامه‌نویسی: یکتاوب افزار شرق